• budowa dróg
 • niwelacja terenu pod boiska, parkingi
  (wykonywana równiarką)
 • przygotowywanie terenu pod budowę
 • wymiana gruntu, wywóz ziemi
 • makroniwelacje
 • zagęszczanie gruntu
 • prace dźwigowe do 40 t
 • max. wysokość pracy – 30 m
 • roboty budowlane (dachy, stropy, itp.)
 • rozładunek i załadunek
 • pod budynki, fundamenty, hale
 • pod stawy, oczka wodne
 • pod sieć wodociągową i kanalizacyjną
 • pod przyłącza: prąd, woda, gaz

posiadamy uprawnienia do konserwacji:

 • dźwigów i żurawi samojezdnych
 • wózków jezdniowych
 • podestów ruchomych

 

 • budynków mieszkalnych
 • budynków przemysłowych
 • nawierzchni dróg i parkingów
 • transportowe (piasek, ziemia, gruz, tłuczeń itp.)
 • maszynami budowlanymi
 • wywóz śniegu, odśnieżanie placów, itp.