Prace ziemne

  • budowa dróg
  • niwelacja terenu pod boiska, parkingi
    (wykonywana równiarką)
  • przygotowywanie terenu pod budowę
  • wymiana gruntu, wywóz ziemi
  • makroniwelacje
  • zagęszczanie gruntu