Inne usługi

  • transportowe (piasek, ziemia, gruz, tłuczeń itp.)
  • maszynami budowlanymi
  • wywóz śniegu, odśnieżanie placów, itp.